Σχετικά με εμάς

Οι στόχοι μας

Το έργο θα συμβάλει στην προετοιμασία των φοιτητών (μελλοντικών εργαζομένων) για τις αναδυόμενες τεχνολογικές πραγματικότητες στους τομείς των αυτοματοποιημένων συστημάτων και της ρομποτικής για το Industry 5.0, όπου υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ.

Κατάρτιση των εκπαιδευτικών

Κατάρτιση των εκπαιδευτικών για την τόνωση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς κατάρτιση/γνώση βάσει προκλήσεων για αποτελεσματική παράδοση, εξασφαλίζοντας την πιο αποτελεσματική και παρακινητική υποστήριξη για τους μαθητές, που οδηγεί σε πρακτικά αποτελέσματα.

Εκπαίδευση μαθητών

Εκπαίδευση των σημερινών μαθητών και αναβάθμιση των μελλοντικών εργαζομένων για τις αναδυόμενες τεχνολογικές πραγματικότητες, βελτιώνοντας τη δεξαμενή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και την απασχολησιμότητα των αποφοίτων, αυξάνοντας τη συνεργασία και μειώνοντας το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ της εκπαιδευτικής προσφοράς των τεχνικών πανεπιστημίων και των αναγκών της αγοράς εργασίας και αυξάνοντας τη συνολική βιομηχανική ανταγωνιστικότητα σε όλη την Ευρώπη.

Στοχεύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Στοχεύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όχι μόνο με την παροχή εκπαίδευσης μέσω μιας e-learning πλατφόρμας, αλλά και με την αντιμετώπιση της ψηφιοποίησης των αποθηκών και των διαδικασιών παραγωγής