Αποτελέσματα

AMR Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Εργαλειοθήκη δασκάλων

Αυτά θα είναι τα κύρια αποτελέσματα

pexels-pavel-danilyuk-8438951


Η ROMOTICS θα προσφέρει καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης. Θα επιτύχουμε την αναβάθμιση και την επανεκπαίδευση των φοιτητών Αυτοματισμού και ρομποτικής. Θα πετύχουμε και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής προσφοράς. Θα προσφέρουμε Εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς στην προσέγγιση Συνεργατικής Μάθησης Βασισμένης στην Πρόκληση, δίνοντας έμφαση στη σημασία της ανάπτυξης των εγκάρσιων δεξιοτήτων των μαθητών ώστε να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στα συνεχώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα εργασίας.


Τα δύο βασικά αποτελέσματα που θα παρέχουμε είναι ένα εκπαιδευτικό μάθημα υψηλής ποιότητας στα Αυτόνομα Κινητά Ρομπότ (AMR) με τεστ αυτοαξιολόγησης και μια εργαλειοθήκη Δασκάλων με 6 πραγματικές προκλήσεις για μαθητές Αυτοματισμού και ρομποτικής χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση Συνεργατικής Μάθησης βάσει Προκλήσεων. Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα e-learning. Η πλατφόρμα θα έχει επίσης ένα αποθετήριο, έτσι ώστε οι δάσκαλοι και οι μαθητές να μπορούν να μοιραστούν άλλες προκλήσεις που υλοποιούνται στο ΕΙ τους και να δημιουργήσουν συνέργειες

pexels-thisisengineering-3862632

Moodle Website

Moodle

ενημερωτικά δελτία

Screenshot 2024-02-20 at 20.34.48
ενημερωτικό δελτίο primo
διαβάστε εδώ
Screenshot 2024-02-20 at 20.35.00
δεύτερο ενημερωτικό δελτίο
διαβάστε εδώ
Screenshot 2024-02-20 at 20.35.08
ενημερωτικό δελτίο terzo
διαβάστε εδώ