Αποτελέσματα

Αυτά θα είναι τα κύρια αποτελέσματα

pexels-pavel-danilyuk-8438951
 

Το ROMOTICS θα προσφέρει καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης. Θα επιτύχουμε την αναβάθμιση και επανακατάρτιση των σπουδαστών της Αυτοματοποίησης και της Ρομποτικής. Θα επιτύχουμε επίσης τη βελτίωση της εκπαιδευτικής προσφοράς. Θα προσφέρουμε κατάρτιση για τους εκπαιδευτικούς στην προσέγγιση της συνεργατικής μάθησης με βάση τις προκλήσεις, δίνοντας έμφαση στη σημασία της ανάπτυξης των οριζόντιων δεξιοτήτων των μαθητών, ώστε να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στα συνεχώς μεταβαλλόμενα εργασιακά περιβάλλοντα.

 

Τα δύο κύρια αποτελέσματα που θα παρέχουμε είναι ένα υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό στα Autonomous Mobile Robots (AMR) με τεστ αυτοαξιολόγησης και μια εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς με 6 πραγματικές προκλήσεις για τους εκπαιδευόμενους σε θέματα αυτοματισμού και ρομποτικής με τη χρήση της προσέγγισης ChallengeBased Collaborative Learning. Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στην E-learning πλατφόρμα. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει επίσης ένα αποθετήριο, ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να μπορούν να μοιράζονται άλλες προκλήσεις που εφαρμόζονται στο δικό τους ΑΕΙ και να συνεργάζονται.

pexels-thisisengineering-3862632

Newsletters

Newsletter 1- Romotics_final_page-0001
First newsletter
Read it